een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud!

Moleneind Breda

Moleneind, een gebied aan de oostzijde van Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke
woonomgeving te worden voor jong en oud als grote meerwaarde voor de stad.

Er is gekozen voor een slimme faseerbare ruimtelijke opzet. Deze opzet vormt het uitgangspunt
voor de ontwikkeling, zodat er op korte en middellange termijn ‘blokgewijs’ kan worden
gekomen tot ontwikkeling van nieuwe woningen.

Op de hoogte blijven?

Aandacht voor de omgeving

In samenspraak met de gemeente Breda worden momenteel de plannen voor het gebied Moleneind verder onderzocht en opgewerkt. Er is veel aandacht voor een goede verhouding tussen de kwaliteit van wonen en de relatie met de omgeving. Om dit te bewerkstelligen vinden wij betrokkenheid vanuit de omgeving heel belangrijk. De invulling van het gebied zal worden verrijkt met de opbrengsten uit het participatieproces.

.

Dit is het plangebied!

In details van fasering

Het plangebied is onderverdeeld in vier verschillende fases. Voor fase 1 en 2 wordt momenteel een ontwikkelingsvisie uitgewerkt, waarna er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Binnen het plangebied zal een diverse woningtypologieën aangeboden.

Moleneind Breda

Voor wie?

Woningzoekende

U bent geïnteresseerd in een woning in het plangebied

Omwonende

Uw woning bevindt zich binnen het plangebied

Belanghebbende

U bent geen bewoner maar hebt wel belang bij de ontwikkeling

Een ontwikkeling van:

✓ Ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal Maas-Jacobs B.V.
✓ Gemeente Breda