29 juli 2022

Zomernieuws Heiveldhoef!

Beste omwonenden en belangstellenden van project Heiveldhoef te Breda,

Hierbij doen wij u, nog net voor de zomervakantie, een nieuwsbericht toekomen vanuit projectteam Heiveldhoef. Ja, u leest het goed, een nieuwe naam! Waar het project tot voorheen bekend stond als “Moleneind-west”, is er in de ontwikkelingsvisie voor gekozen de naam “Heiveldhoef” te gaan gebruiken. Deze duidt meer op de historische benaming van het gebied, en refereert minder naar de Moleneindstraat en het aan de overzijde van de Nieuwe Kadijk gelegen bedrijventerrein Moleneind.

Ter attentie van de omwonenden en omgeving van Heiveldhoef:
De afgelopen periode heeft u als omwonenden helaas weinig van ons vernomen. Met ook de informatie-avond 7 juni jl. die al van een jaar geleden bleek. Enkelen van u waren ingelogd aangezien de link die nog op de website stond, nog werkzaam was. Erg vervelend, we bieden u hiervoor dan ook alsnog onze excuses aan. Helaas typeert dit wel dat er in het afgelopen jaar niet veel grote stappen gezet zijn. Dit had onder meer te maken met uitloop van onderzoeken, afronding van rapportages en besluitvorming die onder andere door veranderende wetgeving en de verkiezingsperiode langer op zich heeft laten wachten dan gepland. Daar komt nu echter verandering in!
Deze maand is namelijk het Collegebesluit genomen om de ontwikkeling van Heiveldhoef voort te zetten. Dit betekent dat u na de vakantie weer meer van ons zult gaan horen. Het besluit om voort te gaan ziet nog op de stedenbouwkundige uitwerking zoals aan u gepresenteerd, dus met de grondgebonden woningen, CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en in de noord-oost hoek de appartementen.
Na de zomer zullen de omwonenden een uitnodiging krijgen voor de volgende ronde in het participatie-traject waarbij we dieper in willen gaan op de inrichting van de openbare ruimte. Ook zullen we dan terugkomen op de nog openstaande vragen uit de eerdere participatie-avonden. Deze vragen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de afronding van het concept bestemmingsplan, wat eind dit jaar voor de eerste maal formeel ter visie zal gaan worden gelegd. Uiteraard wordt u ook daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Ter attentie van belangstellenden die graag in dit mooie gebied zouden willen gaan wonen:
Zoals u hierboven leest zijn een aantal belangrijke procedure stappen gezet. Samen met de gemeente en de omgeving gaan we de komende periode verder werken aan de totstandkoming van het bestemmingsplan, waarna we hopelijk begin volgend jaar de verkoop kunnen opstarten en eind volgend jaar de realisatie! Vermeldenswaard is alvast dat de appartementen die in Heiveldhoef gerealiseerd gaan worden, in de middeldure categorie terecht zullen gaan komen waarmee de betaalbaarheid van de plannen voor woningzoekenden dus ook gewaarborgd is.

Voor nu willen wij u een fijne zomer wensen en zien ernaar uit elkaar vanaf september weer te spreken over project Heiveldhoef,

Vriendelijke groet, projectteam Heiveldhoef.

Webinar Moleneind West

Webinar Moleneind West

Wij nodigden u van harte uit om deel te nemen aan de webinar over het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om in Moleneind West woningen te realiseren. De online bijeenkomst vond maandag 31 mei 2021 plaats. Via onderstaande button is het event terug te kijken.

Webinar 7 juni 2021

7 juni 2021 vond een webinar plaats over de ontwikkeling van Heiveldhoef. Houd de website in de gaten voor aankomende bijeenkomsten! Zo gaan we bijvoorbeeld graag nog met u in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte.

een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud!

Moleneind Breda

Moleneind, een gebied aan de oostzijde van Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke
woonomgeving te worden voor jong en oud als grote meerwaarde voor de stad.

Er is gekozen voor een slimme faseerbare ruimtelijke opzet. Deze opzet vormt het uitgangspunt
voor de ontwikkeling, zodat er op korte en middellange termijn ‘blokgewijs’ kan worden
gekomen tot ontwikkeling van nieuwe woningen.

Door op onderstaande button te klikken schijft u zich in en wordt u op de hoogte gehouden wanneer er nieuws te melden is!
Wanneer u tussendoor toch vragen heeft die u graag direct stelt, kunt u ook op de volgende wijze contact opnemen met de projectpartijen of gemeente Breda:
Maas Jacobs, Bas Willemse en Sjoerd Herijgers: 076 - 597 5200 / info@maasjacobs.nl
Van Agtmaal BV, Joris Martens: 0165 - 319 000 / info@vanagtmaal.nl
Gemeente Breda, Willem Zwama, 14076

Op de hoogte blijven?

Aandacht voor de omgeving

In samenspraak met de gemeente Breda worden momenteel de plannen voor het gebied Moleneind verder onderzocht en opgewerkt. Er is veel aandacht voor een goede verhouding tussen de kwaliteit van wonen en de relatie met de omgeving. Om dit te bewerkstelligen vinden wij betrokkenheid vanuit de omgeving heel belangrijk. De invulling van het gebied zal worden verrijkt met de opbrengsten uit het participatieproces.

.

Dit is het plangebied!

In details van fasering

Het plangebied is onderverdeeld in vier verschillende fases. Voor fase 1 en 2 wordt momenteel een ontwikkelingsvisie uitgewerkt, waarna er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Binnen het plangebied zal een diversiteit aan woningtypologieën worden aangeboden.

Moleneind Breda

Voor wie?

Woningzoekende

U bent geïnteresseerd in een woning in het plangebied

Omwonende

Uw woning bevindt zich binnen het plangebied

Belanghebbende

U bent geen bewoner maar hebt wel belang bij de ontwikkeling

Een ontwikkeling van:

✓ Ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal Maas-Jacobs B.V.
✓ Gemeente Breda