Webinar Moleneind West

Webinar Moleneind West

Wij nodigden u van harte uit om deel te nemen aan de webinar over het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om in Moleneind West woningen te realiseren. De online bijeenkomst vond maandag 31 mei 2021 plaats. Via onderstaande button is het event terug te kijken.

Webinar 7 juni 2021

7 juni 2021 vond een webinar plaats over de ontwikkeling van Heiveldhoef. Houd de website in de gaten voor aankomende bijeenkomsten! Zo gaan we bijvoorbeeld graag nog met u in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte.

een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud!

Moleneind Breda

Moleneind, een gebied aan de oostzijde van Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke
woonomgeving te worden voor jong en oud als grote meerwaarde voor de stad.

Er is gekozen voor een slimme faseerbare ruimtelijke opzet. Deze opzet vormt het uitgangspunt
voor de ontwikkeling, zodat er op korte en middellange termijn ‘blokgewijs’ kan worden
gekomen tot ontwikkeling van nieuwe woningen.

Op de hoogte blijven?

Aandacht voor de omgeving

In samenspraak met de gemeente Breda worden momenteel de plannen voor het gebied Moleneind verder onderzocht en opgewerkt. Er is veel aandacht voor een goede verhouding tussen de kwaliteit van wonen en de relatie met de omgeving. Om dit te bewerkstelligen vinden wij betrokkenheid vanuit de omgeving heel belangrijk. De invulling van het gebied zal worden verrijkt met de opbrengsten uit het participatieproces.

.

Dit is het plangebied!

In details van fasering

Het plangebied is onderverdeeld in vier verschillende fases. Voor fase 1 en 2 wordt momenteel een ontwikkelingsvisie uitgewerkt, waarna er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Binnen het plangebied zal een diversiteit aan woningtypologieën worden aangeboden.

Moleneind Breda

Voor wie?

Woningzoekende

U bent geïnteresseerd in een woning in het plangebied

Omwonende

Uw woning bevindt zich binnen het plangebied

Belanghebbende

U bent geen bewoner maar hebt wel belang bij de ontwikkeling

Een ontwikkeling van:

✓ Ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal Maas-Jacobs B.V.
✓ Gemeente Breda